Jak řídit talenty? Dovolte organizaci vyrůst

Jaká je vaše strategie pro nábor zaměstnanců do vaší firmy? Reflektuje potřeby vaší organizace? Umíte definovat klíčové hodnoty firmy a tím i požadované schopnosti nebo vlastnosti svých spolupracovníků? Dáváte řízení talentů ve vaší firmě/organizaci prioritu? A pokud ano, pamatujete na to, že tato strategie zahrnuje také jejich zdvořilý odchod?

Co je to talent?

Talent může být chápán dvěma způsoby – jako nadaná osoba v organizaci nebo soubor jejích schopností, vloh

Simon O. Sinek, úspěšný motivační řečník, autor a konzultant uvádí, že ani talent sám o sobě nemusí stačit, pokud za ním nestojí usilovná práce a troška štěstí. Možná sami znáte spoustu talentovaných lidí, kteří svoje nadání promarnili, protože se mu v životě dostatečně nevěnovali. Člověka s vrozeným talentem často přeskočí ten, kdo na sobě vytrvale pracuje. 

Úspěšné firmy = různorodé firmy. Diverzita vítězí

Umíte rozpoznat potenciál nového uchazeče? Pokud ano, máte vyhráno. Pokud s tím teprve začínáte, musíte si sami v první řadě ujasnit koho a proč hledáte. Které schopnosti váš tým obohatí? Pamatujte přitom na jeden důležitý fakt. Nejúspěšnější firmy se neskládají z navzájem si podobných lidí, ale z jednotlivců s velmi různorodými schopnostmi, názory a mnohdy i projevy chování. 

Jak takový tým ale uřídit? 

Ke každému je třeba přistupovat individuálně podle jeho osobnosti. Náplň práce i způsob zapracování by měla ladit ke zkušenostem, potenciálu osobnostním rysům pracovníka.

Pokud budete soudit rybu podle její schopnosti šplhat na strom, tak bude celý život věřit tomu, že je hloupá. Albert Einstein

Mějte na paměti, proč v práci jsme a co je vaším společným cílem. Pokud společnost sdílí jednotnou vizi, pro kterou její lidé žijí, pak se spolu dokáží domluvit i velmi odlišní kolegové. Ano konflikty vznikají vždy a všude a pokud je musíte řešit, vždy hledejte odpověď na otázku, co vás v organizaci spojuje, namísto toho, co rozděluje. Ptejte se: „Co je pro firmu důležité?“ 

Jedno je totiž jisté. Pokud dokážete propojit skupinku různých lidí, kteří se navzájem respektují, dokážete díky nim společně vyřešit prakticky jakýkoliv úkol a pokrýt potřeby zaměstnavatele lépe než skupina navzájem si podobných lidí.

Kolega který zapadne je sice fajn, ale člověk, který je jiný vám rozšíří obzory. Zkušení lidé rozumí dokonale postupu, ale nemají čerstvou perspektivu. Nezkušení lidé potřebují péči, ale mohou přinést originální nápady a nový vítr. Pečliví nebo analytičtí kolegové mají skvělý cit pro detail, ale bývají pomalejší a méně efektivní. A takových příkladů existuje nespočet.

Řízení talentů proto mělo být přirozenou součástí strategie řízení lidských zdrojů a firemního vzdělávání.  

Plán vzdělávání a jeho hodnocení musí ale stát na pevných základech, které budou vedoucí/manažeři všech těchto pracovníků ctít a dodržovat. 

Nestačí chtít být učící se organizací, ale spíše uplatňovat pozitivní leadership a umět dobře zhodnotit plnění vzdělávacích cílů každého jednotlivce.

Jak poznat talent při výběrovém řízení

Každý talent vyžadujete investice v podobě času, energie a pilné práce. K tomu patří i jisté nároky na jeho podporu, motivaci a růst. Nemusí jít pouze o tvrdé dovednosti. Je nezbytné stanovit, jak svým výběrem podpoříte žádoucí hodnoty týmu – morálku, loajalitu a transparentní jednání. A jak takové pracovníky najdete. Znáte-li hodnotu intelektuálního kapitálu vaší firmy, snáze talent u uchazečů rozpoznáte. Nestačí chtít přijímat nové zaměstnance do trainee programů, tím se ochuzujete o talenty lidí, kteří již nejsou absolventy. I když je zažito, že celoživotní vzdělávání není zcela v ČR v oblibě, nemusí tomu tak úplně být. Řada lidí má zajímavý koníček nebo dobrovolnickou aktivitu, díky které si osvojují nové kompetence. Podle Jana Műhlfeita určuje míru talentu to, zda se daný člověk činností dlouhodobě zabývá a přináší mu radost, zdokonaluje se v ní, zda se umí řídit svojí intuicí a tím naplňovat svoje potřeby. A to by mělo být také vaším měřítkem. Nadšení pro věc se totiž předstírat nedá.

Nástroje talent managementu

Z oblíbené činnosti se stává návyk. Je snazší vzdělávat někoho, kdo má seberozvoj nebo pracovní postup zájem? Je to tak, ale ne každý pracovník si všechny svoje silné a slabé stránky uvědomuje. Proto nemusí snadno odhadnout svoje aspirace a cíle. Jak napomoci? Jednak cíleným vzděláváním (formou, která je vhodná pro danou pracovní pozici) a pak vedením k žádoucím návykům (zaučováním na danou činnost, pověřováním úkoly, rotací práce nebo asistencí zkušenějším pracovníkem). V současnosti jsou oblíbenými také mentoring a koučing. 

Růst pracovníka je možný většinou pouze tam, kde panuje atmosféra důvěry a nastavení na mentální odolnost. 

To umožní každému jednotlivému zaměstnanci získat pocit, že to zvládne. Na to nás ale naše státní školství úplně nepřipravuje.

Najdete-li člověka, který má vybudovanou svoji identitu, má pestrou škálu emocí, není skoupý na myšlenky a je ochotný sdílet hodnoty vaší firmy, neváhejte. Je to jako drahokam, možná v hrubém stavu, ale s trochou umu ho můžete nechat zazářit. Zkuste se tedy sami dostat do souladu s intelektuálním kapitálem vaší firmy.