Udělat si TALENT KOMPAS je jako podívat se do zrcadla svého potenciálu. Test je velmi komplexní a jasně strukturovaný. Hovoří jasně a adresně. Dodá vám energii, sebedůvěru a motivaci. Díky tomu získáte nejen řadu podnětů, které můžete využít pro svůj osobní růst, ale posílíte i svoji odvahu ke změnám.

Zobrazit všechny reference>>

Irena Hošková

Koučka, lektorka, konzultantka

V posledním roce jsem se zaměřila na studium dostupných mezinárodních nástrojů a testů, které mohou pomoci každému člověku uvědomit si svou jedinečnou kombinaci silných stránek, vědomě je rozvíjet a uplatňovat. Jsem přesvědčena, že je to ta nejlepší cesta k osobní spokojenosti, úspěchu i štěstí. Jsem ráda, že jsem se mohla seznámit i s testem Talent kompas. Jako profesionální koučka oceňuji zejména jeho validitu, zpracování i výstupy, které poskytují zpětnou vazbu, upozorňují na možná úskalí a umožňují se zamyslet nad dalším směřováním.

Mário Jakubec

Vedoucí výroby, SMC Industrial Automation CZ

Vidět sám sebe očima svých talentů je velmi příjemné, neboť nevidíme své nedostatky, ale naopak to, čeho se nám dostalo nejvíc. Každá hůl má dva konce, jak říká autorka L. Mazalová. Vyhodnocení mi nepřineslo pouze možnost zaměřit se na to, jak rozvíjet své silné stránky, ale také jak s nimi pracovat, aby nepřinesly nežádoucí výsledek. A to je ta nejlepší cesta k sebepoznání a sebe zdokonalování. Vytvořit z dobrého ještě lepší. A hlavně s chutí a radostí. Vyměňte si test i se svými blízkými, rodinou či spolupracovníky – věnujte pak čas a pozornost jeho nastudování. Začnete je vidět v jiném světle a přizpůsobíte své chování i nároky jeho osobnosti. Pak se začnou třeba dít zázraky. Pro mě osobně to znamenalo takové malé perpetum mobile vzájemného porozumění.

Kateřina Trávníčková

Marketingový manažer, Selena Bohemia s.r.o.

Rozhodně stojí za to si Talent Kompasem projít a ujistit se, případně objevit své silné stránky. Navíc díky Lence Mazalové, která mě celým procesem provedla, jsem si ujasnila jakým způsobem se můžu dál rozvíjet a kde naopak ubrat, aby se z rozvoje potenciálu nestal spíše blok.

Radek Tegel

Marketingový manažer, Itself s.r.o.

Po 15 letech praxe už dokážu vytušit, ve kterých pracovních situacích a s kterými typy lidí se cítím jako ryba ve vodě. Talent Kompas mi to vše krásně pojmenoval, takže u případných pohovorů mě pak otázka „Jaké jsou Vaše silné stránky?“ rozhodně nepřekvapí. Potěšil mě systémem vygenerovaný plán na rozvoj silných stránek i informace o tom, na co je potřeba myslet, aby ostatní mé silné stránky nezneužívali.

Jan Haša

Projektový manažer, IReSoft, s.r.o.

Pokud mám být upřímný, tak jsem již udělal několik testů tohoto druhu, vč. IQ testů, které s tím byly spojené. Váš test mi dává výsledky o mých přednostech, které celkem znám. Takže mně osobně to přineslo pozitivní pocit z validity těchto testů. Poměr cena / výkon je super, určitě to pomůže mnoha HR.

Kateřina Čípová

Externí personalistka

Díky testu Talent Kompasu jsem zjistila, jaké talenty jsou pro mě přirozené a na čem můžu stavět. Cítím se víc jistá při jejich rozvoji a ty, které jsem nevyužívala, začínám postupně vnímat. Za mě je TALENT KOMPAS velkou motivací na sobě pracovat, rozvíjet se a mít radost ze smysluplné práce.

Jana Pančuhová

Asistentka smluvního oddělení, Delikomat

Výsledek testu mi pomohl si plně uvědomit a lépe definovat svoje silné stránky a to mi umožnilo se lépe prezentovat na pracovních pohovorech. To následně vedlo i k získání nového pracovního místa.

Josef Mikuš

Quality Manager, SMC Automation CZ

Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je správně pojmenovat své silné nebo slabé stránky a jak s nimi dál pracovat a rozvíjet je. Talent Kompas však názorně a pomocí příkladů vysvětluje, v čem spočívá vaše síla a jak ji efektivně nasměrovat správným směrem. Jako velmi přínosnou hodnotím sekci, kde jsou pojmenovaná rizika a úskalí přílišného přetlačování daného talentu.

Hana Kolaříková

HR konzultant na volné noze

Díky testu jsem si ověřila své hlavní talenty. Velmi užitečně hodnotím plán, díky kterému mám představu, jak mohu vlastní potenciál dál rozvíjet. Zajímavé bylo také upozornění na možnou stinnou stránku každého z talentů a námět k zamyšlení, jak nesklouznout do extrému. Díky testu jsem si lépe uvědomila, jak své talenty propojit. Test vřele doporučuji každému, kdo chce lépe využít svůj potenciál nebo prochází změnou.

Jakub Halama

Engineering Specialist, SMC Automation CZ

Talent kompas mi snadnou formou pomohl si uvědomit, jaké jsou moje silné stránky. Znalost těchto vlastností je důležitá pro můj další osobní rozvoj. Test je moderní, designově pěkně udělaný. Celý proces je jednoduchý, snadno jsem se v tom orientoval. Celý systém testování mi přišel intuitivní.

Milan Lopušný

IT Specialista, ZVVZ, a.s.

Jako první reakce se dostavila lehká rozpolcenost. Výsledky totiž nemluví ve prospěch práce, kterou vykonávám. Nemůžu říct, že by mě současná práce nebavila, ale je pravda, že jsem se celé mládí opájel myšlenkou, jak budu psát a budu jako Hank Moody z Californication, čemuž by výsledky odpovídaly spíše. Co se mě nejvíce dotýká a s čím se ztotožňuji ze 100% jsou ty negativní aspekty mých talentů. Je to zcela bez debat a skvělé napsáno, nešlo to vyjádřit líp. Celkově je to velmi dobře a precizně uděláno a má to určitě vypovídající hodnotu.

Kateřina Hrdá

HR Konzultant, aktuálně na MD

Tak jsem právě dodělala test a přečetla odpověď. Sedím tu s úsměvem od ucha k uchu, protože to krásně sedí. Vyšlo mi CITLIVÉ VNÍMÁNÍ DRUHÝCH. Na co si mám dávat pozor je přesně to, s čím mám největší problém: Na hlubokou senzitivitu a lítostivost. Neberte si věci příliš osobně. Takže díky za to.

Michal Drozd

student VUT, obor Fyzikální inženýrství a nanotechnologie

Před testem jsem o některých svých talentech téměř nevěděl, nebo jsem na ně nekladl patřičný důraz. Výsledky z testu mi pak pomohly uvědomit si, na co bych se měl zaměřit, ale i na co si u svých silných stránek dát pozor.