Hana Kolaříková

Díky testu jsem si ověřila své hlavní talenty. Velmi užitečně hodnotím plán, díky kterému mám představu, jak mohu vlastní potenciál dál rozvíjet. Zajímavé bylo také upozornění na možnou stinnou stránku každého z talentů a námět k zamyšlení, jak nesklouznout do extrému. Díky testu jsem si lépe uvědomila, jak své talenty propojit. Test vřele doporučuji každému, kdo chce lépe využít svůj potenciál nebo prochází změnou.