Irena Hošková

V posledním roce jsem se zaměřila na studium dostupných mezinárodních nástrojů a testů, které mohou pomoci každému člověku uvědomit si svou jedinečnou kombinaci silných stránek, vědomě je rozvíjet a uplatňovat. Jsem přesvědčena, že je to ta nejlepší cesta k osobní spokojenosti, úspěchu i štěstí. Jsem ráda, že jsem se mohla seznámit i s testem Talent kompas. Jako profesionální koučka oceňuji zejména jeho validitu, zpracování i výstupy, které poskytují zpětnou vazbu, upozorňují na možná úskalí a umožňují se zamyslet nad dalším směřováním.