Jana Pančuhová

Výsledek testu mi pomohl si plně uvědomit a lépe definovat svoje silné stránky a to mi umožnilo se lépe prezentovat na pracovních pohovorech. To následně vedlo i k získání nového pracovního místa.