Josef Mikuš

Z vlastní zkušenosti vím, jak těžké je správně pojmenovat své silné nebo slabé stránky a jak s nimi dál pracovat a rozvíjet je. Talent Kompas však názorně a pomocí příkladů vysvětluje, v čem spočívá vaše síla a jak ji efektivně nasměrovat správným směrem. Jako velmi přínosnou hodnotím sekci, kde jsou pojmenovaná rizika a úskalí přílišného přetlačování daného talentu.