Radek Tegel

Po 15 letech praxe už dokážu vytušit, ve kterých pracovních situacích a s kterými typy lidí se cítím jako ryba ve vodě. Talent Kompas mi to vše krásně pojmenoval, takže u případných pohovorů mě pak otázka „Jaké jsou Vaše silné stránky?“ rozhodně nepřekvapí. Potěšil mě systémem vygenerovaný plán na rozvoj silných stránek i informace o tom, na co je potřeba myslet, aby ostatní mé silné stránky nezneužívali.